Välkommen till Fyrisåns vattenförbund


HEMSIDANS INNEHÅLL

Meny till vänster
Information om Fyrisåns vattenförbund, Fyrisåns vattenkvalitet inkl trenddiagram mm.

Interaktiva karta till höger
Information om nuvarande och nedlagda/tillfälliga provtagningsstationers lokalisering samt länk till databas.
- Klicka på markörer i förklaringsrutan för att lokalisera var för provtagningsstationerna är belägna.
- Klicka sedan på markörerna på kartan om du vill bli länkad till databasen.

AKTUELLT

Planerade aktiviteter och möten i vattenförbundet

Styrelsemöten: den 9 februari

Årsstämma den 12 april 2017 kl.10-11, Stationsgatan 12 Uppsala

Aspprojektet

Fiskräknaren vid Islandsfallet är monterad inför säsongen 2015
I år är det 7 år sedan de första asparna kunde återvända till den forna lekplatsen nedanför Kvarnfallet. De ger förhoppningar om att antalet aspar som vandrar upp denna säsong kan bli fler än de ca 150 som har registerats den senaste åren, eftersom det tar 7-8 är för asparna att bli könsmogna. Det blir därför extra spännande att följa aspens lekvandring i april 2015. Dessutom märktes ca 20 aspar förra året för att se om de återvänder till samma lekplats eller om de kan dyka upp i andra vattendrag.

Tidigt på morgonen den 8 april vandrade de första asparna upp i asptrappan i Islandsfallet, vilket är det rekordtidigt, men den stora lekvandringen har ännu inte startat.  Märkning inleddes samma eftermiddag och planeras pågå under de kommande dagarna, eventuellt uppehåll under lördagen. Den största aspen hittills vägde över 5 kg. Besök gärna platsen om du vill veta mer och  se när aspar märks.
Nyhetsinslag ABC 9 april: Aspen trappar upp - rekordtidigt
Länkar till fler nyhetsinslag 2015 finns nedan.

Se/hör nyhetsreportage 24 mars 2015 om asp och fiskmärkning via följande länkar:
P4 Uppland: Fiskräknaren monteras inför årets uppföljning och märkning av asp (inslaget börjar 33,45 min in i programmet)
SVT Uppland: Nu ska aspen räknas i Fyrisån
UNT: Rekordmånga aspar väntas i Fyrisån
24UNT: Aspräknaren monterad-ett unikt vårtecken för Uppsala och Fyrisån

Se/hör nyhetsreportage 2014 via följande länkar:
26 augusti, 24UNT: Eftersökt aspyngel hittad i Ekoln
25 april, P4 Uppland: Romrekord i Fyrisån
25 april, TV4 Uppland: Rekordmycket asprom i Fyrisån
15 april SVT ABC Uppland:  Aspen leker i Fyrisån
15 april, 24UNT: Fiskvandringsvägarna är en succé
15 april, UNT: Nu återvänder asparna till Fyrisån 

Aspprojektet: Läs om aspprojektet inkl. nyhetsarkiv 

Samråd angående åtgärder vid Ulva kvarn
Uppsala kommun och Uppsala Kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet vid Ulva kvarn. Inför upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till denna ansökan inbjöds markägare, berörda organisationer och andra intresserade att fram till 17 februari 2014 inkomma med synpunkter enligt 6 kap. miljöbalken.
Inbjudan samråd Ulva 2014
Samrådsunderlag Ulva
Påverkan av flöden vid anläggandet av fiskväg  (bilaga 1)
Samrådsredogörelse Ulva
Länsstyrelsebeslut: Icke betydande miljöpåverkan


ASPPROJEKTET
Läs om aspprojektet inkl. nyhetsarkiv
Länkar:- Se Film i fisktrappan i Islandsfallet
  Foto tv: asp. Bilder th fiskar registrerade i fiskräknaren. Foto: Anders Larsson
 

 

Interaktiv karta

Fyrisåns avrinningsområde
Fyrisåns avrinningsområde.
Flash Player 8 eller senare krävs.

Kan du inte se kartan? Ladda ner Flash Player det tar bara någon minut att installera.

Vill du veta mer om Flash Player? Länken är på engelska.

 

Unfortunately the hublot replica sale is for an anniversary present, I appreciate your kind offer of 30% discount on another watch however this wouldn’t be required. I can wait for the correct tag heuer replica sale to be received by myself and make sure its the 42mm diameter one, then send you the incorrect one back if this helps. Because they no longer replica watches sale to my emails and probably not have the goods you offer in the internet, it can be assumed that it is probably a scam. Until now I have not a tag heuer replica. I’ll give you the last time the replica watches uk to come to me an appropriate product or to refund me my money back. If you continue to have my mails unanswered or I will not receive compensation, I will file a criminal complaint for fraud on my lawyer. Here are more suggestions of the replica watches sale, the number 36568 and number 10989. The watch with the number 16082 you have in stock.